Název přípravku
Léčivá látka
V případě zájmu o dostupnost konkrétního léčivého přípravku (varianty) se prosím podívejte na tento link na web stránkách SÚKL
Abecední seznam přípravků
Přípravek Léková forma Léčivá látka Příbalová informace Typ přípravku
Telzir 700 mg potahované tablety Fosamprenavirum PDF Vázaný na recept
Temybric Ellipta perorální roztok Fluticasoni furoas / umeclidinium / vilanterolum PDF Vázaný na recept
Tivicay 10 mg potahované tablety Dolutegravirum PDF Vázaný na recept
Tivicay 25 mg potahovaná tableta Dolutegravirum PDF Vázaný na recept
Tivicay 5 mg dispergovatelné tablety dispergovatelné tablety Dolutegravirum PDF Vázaný na recept
Tivicay 50 mg potahované tablety Dolutegravirum PDF Vázaný na recept
Trelegy Ellipta dávkovaný prášek k inhalaci Flutikason-furoát / umeklidinium / vilanterol PDF Vázaný na recept
Triumeq potahované tablety Dolutegravir / abakavir / lamivudin PDF Vázaný na recept
Triumeq dispergovatelné tablety Dolutegravir / abakavir / lamivudin PDF Vázaný na recept
Trizivir potahované tablety Abacavirum / lamivudinum / zidovudinum PDF Vázaný na recept
Twinrix Adult injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti hepatitidě A a B PDF Vázaný na recept
Twinrix Paediatric injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti hepatitidě A a B PDF Vázaný na recept
Valtrex 500 mg potahované tablety Valacicloviri hydrochloridum PDF Vázaný na recept
Varilrix prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Vakcína proti planým neštovicím PDF Vázaný na recept
Varilrix prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti planým neštovicím PDF Vázaný na recept
Ventolin roztok k rozprašování Salbutamol-sulfát PDF Vázaný na recept
Ventolin sirup Salbutamoli sulfas PDF Vázaný na recept
Ventolin Inhaler N suspenze k inhalaci v tlakovém obalu Salbutamol-sulfát PDF Vázaný na recept
Vocabria 30 mg potahované tablety potahované tablety Cabotegravirum PDF Vázaný na recept
Vocabria 400 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním Cabotegravirum PDF Vázaný na recept
Vocabria 600 mg injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním Cabotegravirum PDF Vázaný na recept
Volibris 10 mg potahované tablety potahované tablety Ambrisentanum PDF Vázaný na recept
Volibris 2,5 mg potahované tablety potahované tablety Ambrisentanum PDF Vázaný na recept
Volibris 5 mg potahované tablety potahované tablety Ambrisentanum PDF Vázaný na recept
Xevudy koncentrát pro infuzní roztok Sotrovimab PDF Vázaný na recept
Zeffix 100 mg potahované tablety Lamivudinum PDF Vázaný na recept
Zeffix 5 mg/ml perorální roztok Lamivudinum PDF Vázaný na recept
Zejula tvrdá tobolka Niraparib PDF Vázaný na recept
Zejula potahovaná tableta Niraparib PDF Vázaný na recept
Ziagen 20 mg/ml perorální roztok Abakavir PDF Vázaný na recept
Ziagen 300 mg potahované tablety Abakavir PDF Vázaný na recept
Zovirax 200 mg tablety Aciclovirum PDF Vázaný na recept
Zovirax 400 mg tablety Aciclovirum PDF Vázaný na recept
Zovirax 800 mg tablety Aciclovirum PDF Vázaný na recept